پروژه ها

دسامبر 23, 2017
ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر:

ویژگی های صندلی همایش و آمفی تئاتر:     ویژگی های صندلی همایش برای استفاده در سالن تئاتر و سالن همایش بسیار حائز اهمیت است. زیرا […]
دسامبر 17, 2017
طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر پیام نور استان البرز

طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر پیام نور استان البرز

طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر پیام نور استان البرز
دسامبر 17, 2017
سالن آمفی تئاتر سردفتران

طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر سردفتران استان البرز

طراحی و اجرای سالن آمفی تئاتر سردفتران استان البرز